Privacy Verklaring

Cultuurnetwerk Weesp

Privacy Verklaring

Voor je ligt de privacyverklaring van Cultuurnetwerk Weesp (CNW). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Cultuurnetwerk Weesp.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook alle rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

 1. Doel gegevens
 2. Gebruik gegevens
 3. Opslagtermijnen
 4. Beveiliging
 5. Wensen aanpassen
 6. Plichten

Introductie

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Cultuurnetwerk Weesp (CNW). Het CNW is geboren vanuit het doel om de gehele cultuursector van Weesp te verbinden, verbreden, versterken en verdiepen. Daarbij willen wij graag inspireren, informeren en faciliteren. Het CNW staat open voor belanghebbenden en uitvoerenden, maar je bent ook van harte welkom als je actief bent in het onderwijs, bedrijfsleven of voor het maatschappelijk welzijn. We kijken naar elkaar en anderen voor inspiratie en ideeën, hoe we het anders of zelfs beter kunnen doen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Cultuurnetwerk Weesp verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je verdere vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens door Cultuurnetwerk Weesp, neem dan gerust contact op. Je kan ons mailen via contact@cultuurnetwerkweesp.nl

 1. Doel gegevens

Jouw persoonsgegevens worden voor een aantal doeleinden verzameld door Cultuurnetwerk Weesp. Deze worden hieronder nader toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Cultuurnetwerk Weesp stuurt nieuwsbrieven via de e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling over de cultuursector en culturele activiteiten in Weesp. Je voor- en achternaam en e-mailadres verzamelen wij via het daarvoor bestemde formulier op de website van Cultuurnetwerk Weesp.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met onze organisatie, via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een reactie te geven, zoals je naam, organisatie/bedrijfsnaam, e-mailadres en waar nodig ook je telefoonnummer.

 1. Gebruik gegevens
 • Verwerking

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met andere partijen.

Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw voor- en achternaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ons mailingsysteem, gehost bij Bhosted.

 • Analytics

De website van Cultuurnetwerk Weesp verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 1. Opslagtermijnen

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Cultuurnetwerk Weesp, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@cultuurnetwerkweesp.nl
 • Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt met Cultuurnetwerk Weesp via de mail, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, organisatie/bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Cultuurnetwerk Weesp of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 1. Wensen aanpassen

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Cultuurnetwerk Weesp. Je gegevens ten aanzien van de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief en mail. Of stuur een email naar contact@cultuurnetwerkweesp.nl

Verder zijn onderstaande rechten zijn van toepassing:

 • Recht op inzage:

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Cultuurnetwerk Weesp vastgelegd en bewaard worden.

 • Recht op wissen van gegevens:

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Cultuurnetwerk Weesp vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Cultuurnetwerk Weesp niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar):

Wil jij niet dat Cultuurnetwerk Weesp jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 1. Plichten

Cultuurnetwerk Weesp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Cultuurnetwerk Weesp de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Cultuurnetwerk Weesp met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Cultuurnetwerk Weesp behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Cultuurnetwerk Weesp dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Cultuurnetwerk Weesp te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
contact@cultuurnetwerkweesp.nl

Weesp, augustus 2021